open-navfaktor-logo
search
Rekonstrukcija
Ovo su biografije budućih ministara u Vladi KS
Nihad Uk, mandatar za premijera Kantona Sarajevo, predao je danas predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo Elvedinu Okeriću prijedlog novog saziva Vlade KS.
31.10.2023. u 15:26
get url
text

VEZANI TEKST -SBiH podnosi apelaciju Ustavnom sudu FBiH zbog smjene Vlade KS, Uk zvanično predao prijedlog za novu

Ovo su predloženi ministri: Darja Softić Kadenić, Ministarstvo pravde i uprave; Enis Hasanović, Ministarstvo zdravstva; Bojan Bošnjak, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša; Adnan Šteta, Ministarstvo saobraćaja; Enda Pavić Pečenković, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; Admir Katica, Ministarstvo unutrašnjih poslova; Zlatko Mijatović, Ministarstvo privrede; Naida Hota-Muminović, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje; Adna Mesihović, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade; Kenan Magoda, Ministarstvo kulture i sporta; Afan Kalamujić, Ministarstvo finansija i Omer Osmanović, Ministarstvo za boračka pitanja.

U nastavku možete pročitati njihove kratke biografije.

Nihad Uk (kandidat za premijera Kantona Sarajevo)

Nihad Uk je rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. U augustu 2017. godine postaje Generalni sekretar Naše stranke i tu funkciju obnaša do jula 2023. godine. Prije političkog angažmana radio je u realnom sektoru.

Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom delegiran u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. U periodu od marta do oktobra 2023. godine obnašao je funkciju premijera Vlade Kantona Sarajevo. Govori engleski jezik. Oženjen je i roditelj jedne djevojčice.

Darja Softić Kadenić (kandidatkinja za ministricu pravde i uprave Kantona Sarajevo)

Darja Softić Kadenić rođena je 1982. godine i zaposlena je kao vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uža specijalnost joj je građansko pravo. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a svoj drugi magistarski rad odbranila na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, gdje je osvojila i nagradu za najbolji magistarski rad u svojoj generaciji. Autorica je brojnih naučnih radova te članica nekoliko uglednih domaćih i međunarodnih profesionalnih organizacija. Funkciju ministrice pravde i uprave Vlade Kantona Sarajevo obnašala je od juna 2021. godine do oktobra 2023. godine. Govori njemački i engleski jezik, a poznaje francuski i španski. Udata je i majka dvoje djece.

Enis Hasanović (kandidat za ministra zdravstva Kantona Sarajevo)

Enis Hasanović je rođen 1970. godine u Skoplju gdje je završio Medicinski fakultet.

Svoj radni vijek nakon dolaska iz Skoplja počinje u Goraždu, kao doktor opšte prakse, šef Hitne službe i kao šef Dispanzera za žene. Godine 2004. specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo na KCUS-u. Od 2008. godine radi u Sarajevu u Zavodu za zaštitu žena i materinstva, prvo kao ginekolog, zatim kao šef službe na Ilidži, a od 2020. godine je direktor Zavoda.

Bio je član Upravnog odbora KCUS u periodu 2010. – 2014. Učesnik je brojnih edukacija, projekata, seminara i konferencija za razvoj ginekologije. Značajan doprinos dao je razvoju zdravstvenih ustanova i sa timovima uspješno omogućio akreditovanje i sertifikaciju više zdravstvenih institucija. Autor je screening programa za karcinom grlića materice i karcinom dojke. Zbog svog rada iz domena sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu dobitnik je značajnog broja nagrada i priznanja.

Bojan Bošnjak (kandidat za ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo)

Bojan Bošnjak je rođen 1983. godine u Zenici, nastanjen u Sarajevu. Posljednjih godina bio je angažovan na implementaciji razvojnih projekata u nevladinom sektoru usmjerenih ka afirmaciji pozitivnih vrijednosti u bh društvu, a trenutno radi na realizaciji nekoliko projekata u nevladinoj organizaciji koju je osnovao. Odgovoran je za praćenje, superviziju i usmjeravanje oko stotinu pojedinačnih malih start-up kompanija u četiri opštine u Bosni i Hercegovini.

Bio je savjetnik načelnika Opštine Vareš na poslovima razvoja preduzetništva, koji su obuhvatali pregovore sa potencijalnim investitorima, komunikaciju sa državnim dužnosnicima, te pripremu različitih strateških dokumenata i projekata.

Obnašao je funkciju ministra za poljoprivredu, šumarstvu i vodoprivredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Kao ministar bio je odgovoran za upravljanje i vodstvo više od 150 uposlenika, kao i za planiranje i provedbu strategija i planova višemilionske vrijednosti. Prije preuzimanja funkcije u Vladi, bio je zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i Parlamentu Federacije BiH.

Završio je postdiplomski studij iz oblasti upravljanja EU projektima na Alma Mater Europaea Maribor, Slovenija, gdje je stekao zvanje magistra projektnog menadžmenta.

Fakultet političkih nauka u Sarajevu završio je 2008. godine. Posjeduje kvalitetno poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje njemačkog. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adnan Šteta (kandidat za ministra saobraćaja Kantona Sarajevo)

Adnan Šteta je rođen 1980. godine u Mostaru. Ekspert je iz oblasti ekonomije sa velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta, marketinga, nabave prodaje. Kao konsultant je radio s velikim svjetskim konsultantskim kućama, te je bogatu radnu karijeru stekao u velikim korporacijama.

Funkciju ministra saobraćaja obnašao je od 2018. do 2020., a potom od 2021. do oktobra 2023. U njegovom mandatu u Ministarstvu saobraćaja pokrenuti su najveći i historijski projekti u Kantonu Sarajevo vezani za javni prevoz i cestovnu infrastrukturu. U periodu od 2020-2021. bio je direktor maloprodaje, nabave i marketinga u kompaniji Hifa Petrol d.o.o Sarajevo. Jedanaest godina je bio dio Agrokorovog koncerna gdje je obavljao poslove direktora društva Velpro d.o.o. Sarajevo kao i izvršnog direktora i člana uprave Konzum d.o.o. Sarajevo BiH, te direktora tradinga i category tradinga. Prije prelaska u Agrokorov koncern, obavljao je poslove voditelja maloprodaje za bh. kompaniju Drvopromet d.o.o. Sarajevo kao i za talijanski brend Pitarello.

Svoju radnu karijeru je započeo 1999. godine u italijanskoj humanitarnoj organizaciji Luciano Lamma gdje je bio voditelj programa i projekata te organizacije.

Adnan Šteta je MA ekonomije. Govori italijanski i engleski jezik. Dobitnik je većeg broja plaketa i priznanja za razvoj infrastrukture, privrede, sporta i angažman u humanitarnom radu.

Oženjen je i otac dvije kćerke.

Enda Pavić Pečenković (kandidatkinja za ministricu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo)

Enda Pavić Pečenković rođena je 1977. godine u Sarajevu. Magistrica je socijalnog rada sa 19 godina staža u struci. Također, u procesu je završetka drugog master studija i sticanja zvanja magistrice psihologije. Funkciju ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obnašala je od marta do oktobra 2023. godine, a prethodno je bila zaposlena u JU ”Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo” u Službi socijalne zaštite Općine Centar na poziciji šefice Službe.

Pored navedenog, završila je realitetnu terapiju i stekla zvanje savjetovateljice iz oblasti realitetne terapije, kao i dvije godine edukacije iz porodične sistemske terapije. U procesu je sticanja zvanja Europskog psihoterapeuta iz EMDR-edukacije.

Aktivno govori engleski i španski jezik.

Udata je i majka jedne jedanaestogodišnje djevojčice.

Admir Katica (kandidat za ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo)

Admir Katica rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka, a Specijalistički postdiplomski studij završio na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Završio je Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London. Usavršavao se i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi Kantona Sarajevo u mandatu 2021-2023., kao i u periodu od marta do oktobra 2023. godine. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Zlatko Mijatović (kandidat za ministra privrede Kantona Sarajevo)

Zlatko Mijatović je rođen 1984. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine, a pravosudni ispit je položio 2014. godine. Pored formalnog obrazovanja isti je kontinuirano sticao dodatna znanja i vještine kroz učešća na raznim radionicama, edukacijama, seminarima i obukama.

U svom dosadašnjem radnom iskustvu od skoro 15 godina obnašao je različite pravne poslove kako u javnom tako i privatnom sektoru. Radio je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH na poslovima sekretara za pravne poslove, u Hypo-Alpe Adria Leasing d.o.o. Sarajevo, kasnije HETA d.o.o. na poslovima zastupanja, u Agenciji za statistiku BiH kao stručni savjetnik za pravne poslove, u Finansijsko-informatičkoj agenciji BiH na poslovima rukovodioca Sektora za pravne i zajedničke poslove, te je obnašao funkciju izvršnog direktora za pravne poslove u privrednom društvu Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo. Funkciju ministra privrede u Vladi Kantona Sarajevo obnašao je od marta do oktobra 2023. godine.

Aktivno govori njemački i engleski jezik.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Naida Hota-Muminović (kandidatkinja za ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo)

Naida Hota Muminović rođena je 1981. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirala na Odsjeku na engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, te na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nastavničku karijeru u zvanju profesorice engleskog jezika počela je u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji gdje je od 2015. do 2020. godine bila direktorica. Od januara 2021. ministrica je odgoja i obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo.

U njenom ministarskom mandatu uspostavljen je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, počela je implementacija kurikularne reforme, uspostavljeni su novi učenički standardi u vidu besplatnih udžbenika za učenike od petog do devetog razreda osnovne škole, značajno je unaprijeđen obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, kao i prava djece na inkluzivno obrazovanje, popunjeni su kapaciteti stručnih službi u skladu sa standardima, te su izdvojeni do sada najveći iznosi za opremanje škola i rekonstrukciju i investiociono održavanje školskih objekata.

Bavila se aktivizmom i humanitarnim radom u nevladinom sektoru, te prevođenjem djela sa engleskog jezika. Osim engleskog, govori i njemački jezik. Udata je i majka je dvoje djece.

Adna Mesihović (kandidatkinja za ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo)

Adna Mesihović rođena je u Mostaru. Ima višegodišnje iskustvo u obrazovanju i javnom zdravstvu i doktor je bioloških nauka iz oblasti mikrobiologije. Trenutno je zaposlena kao mikrobiolog u realnom sektoru.

Dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Javno zdravlje i zdravlje životne sredine predavač je na više javnih i privatnih visokoškolskih ustanova. Autor je naučnih i stručnih radova, elaborata, univerzitetskog udžbenika, te voditelj mnogih projekata. Ocjenitelj je laboratorija prilikom dodjele akreditacije prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 17025. Jedan je od osnivača političkog pokreta „Za nove generacije“ i trenutno je na poziciji vršioca dužnosti jednog od tri koordinatora pokreta. Aktivno govori engleski i turski jezik. Udata je i majka dvije kćerke.

Kenan Magoda (kandidat za ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo)

Kenan Magoda rođen je 1984. godine u Sarajevu gdje je završio Sportsku gimnaziju, a zatim i Fakultet za sport i tjelesni odgoj (VII stepen).

Poslovnu karijeru započinje 2007. godine. Bio je dugogodišnji direktor Rukometnog Kluba "Bosna", a u periodu njegovog rukovođenja klubom, RK Bosna je bio apsolutni prvak Bosne i Hercegovine i stalni učesnik najelitnijeg takmičenja u Europi – Ligi Šampiona, te je kao najtrofejniji direktor sa ekipom RK Bosna došao do 1/8 finala EHF Lige Prvaka. Magoda kasnije postaje komercijalni direktor, a potom i generalni direktor kompanije Carat Plus d.o.o., koja je u tom trenutku bila Generalni distributer konditorskih proizvoda "Pionir Subotica" i jedan od najvećih distributerskih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Bio je zaposlen i u kompaniji Art Servis d.o.o. kao generalni direktor, te angažiran na poziciji izvršnog producenta Sarajevo Film Festivala, a obnašao je i pozicije generalnog direktora ZOI’84, predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo, zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te ministra kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo u periodu od marta do oktobra 2023. godine. Govori engleski i njemački jezik. Otac je troje djece.

Afan Kalamujić (kandidat za ministra finansija Kantona Sarajevo)

Afan Kalamujić je rođen 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University pri kampusu u Londonu.

Titulu doktora nauka stekao je na prestižnom Buckingham University u Velikoj Britaniji. Profesionalnu karijeru započeo je u privatnoj kompaniji gdje je napredovao do pozicije izvršnog direktora. Stekao je višegodišnje iskustvo u realnom sektoru na poslovima međunarodne trgovine, finansija, prodaje, te planiranja i upravljanja. Aktivan je kao konsultant i ekonomski ekspert na izradi strategija i programa ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini za različite nivoe vlasti, a sa ciljem unapređenja investicija, zapošljavanja i razvoja.

Koautor je prve knjige o aktivnom upravljanju vanjskom politikom Bosne i Hercegovine od nezavisnosti do danas. Jedan je od osnivača, te član regionalne inicijative za razvoj privatnih kompanija u zemljama Zapadnog Balkana.

Govori aktivno engleski i njemački jezik, oženjen.

Omer Osmanović (kandidat za ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo)

Omer Osmanović rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2011. godine, gdje je stekao i titulu magistra 2013. godine. Na ovom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 2019. godine.

Najveći dio radnog iskustva stekao je u sektoru sigurnosti, gdje je radio na obezbjeđenju ličnosti i objekata, te kao pripadnik jedinice specijalne policije. Obnašao je funkciju direktora firme TEH d.o.o. Sarajevo. Funkciju ministra za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo obnaša od januara 2021. godine.

Za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine

dobio je odlikovanje „Srebrena policijska zvijezda“. Dobitnik je i nagrade "Franklin Award" za posebne zasluge tokom rada u Ambasadi SAD-a u BiH, koja mu je uručena u ime Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.

Poznaje engleski jezik.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.