open-navfaktor-logo
search
Izvještaj revizora
Za rad u komisijama pojedini u Vladi FBiH za godinu naplatili i do 30 hiljada KM
Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva u 2023. godini ukazao je na niz neregularnosti među kojima su troškovi sa službenih putovanja, evidencija radnog vremena, isplata pomoći...
AUTOR: E.D.-Š.
18.06.2024. u 07:52
get url
text
FOTO: Didier Torche
Pojedinim zaposlenicama Federalnog ministarstva prostornog uređenja je u toku 2023. godine isplaćena naknada za rad u dvije do deset različitih komisija pa je bilo onih koji su za godinu inkasirali i do 30.000 KM, navodi se, između ostalog, u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu koju je sačinio Ured za reviziju institucija u FBiH.
Ne mogu potvrditi da su pojedini članovi komisija radili vam radnog vremena 
- Pojedinim zaposlenicama je u toku 2023. godine isplaćena naknada za rad u dvije do deset različitih komisija i / ili radnih tijela u iznosima od 18.847 KM do 30.440 KM. Također, u istom periodu je vanjskim saradnicima isplaćena naknada za rad u jednom do tri stručna odbora i / ili komisije u iznosima od 22.800 KM do 28.080 KM.
Uvidom u odabrani uzorak radnih tijela Ministarstva osnovanih Uredbom utvrdili smo da u rješenjima o imenovanju nisu navedena radna mjesta na koja su državni službenici ili namještenici raspoređeni, kao i to da izvještaji o radu pojedinih radnih tijela ne sadrže podatke o broju prekovremenih sati ili sati rada u dane vikenda ili praznika.
Prema prezentiranim izvještajima o radu, rad komisija odvijao se van radnog vremena. Međutim, uvidom u dostavljene evidencije radnog vremena za pojedine članove komisija ne možemo potvrditi da su zadatke obavljali van radnog vremena, čime nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni Uredbom za isplatu naknade. Shodno navedenom, ne možemo potvrditi osnovanost isplate naknada za članove pojedinih komisija - naveli su federalni revizori.
Što se tiče radnog vremena uposlenih, ukazano je kako vođenje evidencija o radnom vremenu je na način da je "kod svih zaposlenika iskazano identično vrijeme početka i kraja radnog dana bez navedenog vremena korištenja pauze u toku rada".
Upitne naknade za službena putovanja 
Pronađe su neregularnosti i kod isplate jednokratne pomoći.
- Uvidom u prezentiranu dokumentaciju odabranih uzoraka za jednokratne pomoći za teže bolesti ili invalidnosti nakon izmjene Uredbe konstatovana je isplata u iznosu od najmanje 12.784 KM na osnovu priložene dokumentacije zdravstvenih ustanova ili privatnih zdravstvenih praksi bez nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Shodno tome, nismo mogli potvrditi vjerodostojnost navedenih isplata, s obzirom na to da Ministarstvo nije postupalo u skladu sa Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće - naveli su federalni revizori.
Neregularnosti su uočene i kod naknada sa službenih putovanja.
- Uvidom u obračun troškova službenih putovanja utvrdili smo da pojedini izvještaji sa službenog puta ne sadrže sve elemente utvrđene odredbama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Navedeni nedostaci su uočeni u dijelu informacija o datumu i vremenu polaska i povratka sa službenog putovanja, izjave da li je na službenom putu bila osigurana ishrana (tri obroka), kao i specifikacije nastalih troškova koja sadrži: naziv, vrstu i iznos nastalih troškova u svrhu službenog putovanja za koje se prilažu računi.
Nismo se uvjerili u opravdanost isplaćenih naknada s obzirom na to da kod većine uzorkovanih naknada izvještaj sa službenih putovanja nije sadržavao sve propisane elemente, niti su kod nastalih troškova priloženi računi shodno odredbama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja - naveli su revizori.
Za odvojeni život potrošeno više od 15.000 KM
Naknade troškova zaposlenih u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u prošloj godini znosile su 303.014 KM, a odnose se na: naknade za topli obrok (102.697 KM), jednokratne pomoći (54.440 KM), pomoć u slučaju teže invalidnosti (32.792 KM), naknade za prijevoz s posla i na posao (31.755 KM), regres za godišnji odmor (23.829 KM), otpremnine zbog odlaska u penziju (20.664 KM), naknade za odvojeni život (15.341 KM), naknade troškova smještaja dužnosnika (13.770 KM), pomoć u slučaju smrti (4.644 KM) i naknada troškova prijevoza korisnicima odvojenog života (3.082 KM).
Zanimljivo je da su izdaci po osnovu ugovora o djelu iznosili 26.073 KM, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 23.973 KM.
- Tokom 2023. godine Ministarstvo je (28. 3. – 31. 3. 2023; 1. 9. – 30. 9. 2023; 9. 10. – 31. 12. 2023) zaključivalo ugovore o djelu sa vanjskim saradnicima za obavljanje poslova vozača u Kabinetu ministra, koje je sistematizovano radno mjesto, na osnovu kojih je izvršena isplata u iznosu od 6.185 KM.
Iskazane izdatke za ugovore o djelu za poslove vozača u Ministarstvu ne smatramo opravdanim jer su ovi poslovi previđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i obavljani tokom cijele godine. Također, nije prezentirano na koji način su odabrani izvršioci, kao ni na koji način je utvrđena naknada za rad. S obzirom na to da se ugovori o djelu nisu zaključivali jednokratno na određeno vrijeme, već tokom godine za istu vrstu poslova, nisu imali karakter ugovora o djelu - naveli su federalni revizori.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.