Novalić upozorava

FBiH je samo od putarina oštećena za 32 miliona godišnje

Nikada Bošnjaci nisu obavljali funkcije ministara finansija niti na državnom ni na entitetskim nivoima vlasti

Federalni premijer je komentarisao Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, koju je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio u julu ove godine

Zbog Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, koju je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio u julu ove godine, Federacija BiH oštećena je za 32 miliona KM na godišnjem nivou i to samo od putarina, ističe federalni premijer Fadil Novalić.

On napominje da je Vlada FBiH zbog, kako kaže, štetnosti ove Odluke po Federaciju BiH, na njegov prijedlog donijela zaključke kojima se od Uprave za indirektno oporezivanje traži da se Vladi dostave izvještaji o uplaćenim i raspoređenim prihodima, kao i analiza do sada uplaćenih i raspoređenih sredstava od putarina.

- Na osnovu ovih pokazatelja Vlada će dobiti informaciju o odnosima uplaćenih i raspoređenih prihoda i ostvarenoj krajnjoj potrošnji, jer je UO prekršio dva zakona i to Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH - rekao je Novalić.

Naglašava da su ova dva zakona decidno propisala da Upravni odbor donosi metodologiju po kojoj bi se trebali raspodijeliti prihodi od cestarine za autoceste i druge ceste, a nikako odluke o takozvanim privremenim raspodjelama.

Upravni odbor, kršeći ova dva zakona, donosi odluku o privremenoj raspodjeli - naveo je Novalić, dodavši da su za donošenje odluka UO UIO potrebni glasovi  državnog i oba entitetska ministra finansija i barem jednog eksperta.

- Za ovu odluku su glasali svi ministri finansija; iz Vijeća ministara BiH, Vlade RS-a i Vlade FBiH, kao i ekspert u ime Vlade RS-a što je bilo dovoljno za njeno usvajanje - ističe Novalić.

Novalić je potcrtao da se princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda nikada nije primjenjivao na pozicije ministara finansija u Bosni i Hercegovini.

- Upravljanje finansijama je ključna poluga ekonomskog razvoja i svih pozitivnih procesa u društvu, ali isto tako može biti i kočnica tim istim procesima. Nikada Bošnjaci nisu obavljali funkcije ministara finansija niti na državnom ni na entitetskim nivoima vlasti, odnosno nisu imali značajan utjecaj niti pravo veta kod raspodjele prihoda od PDV-a, carina, akciza i putarina, što je više od sedam milijardi maraka godišnje – naglasio je Novalić.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga