Optuženi je sa djevojčicom imao seksualni odnos u iznajmljenom stanu gdje je živio kao podstanar.

Prema navodima optužnice, S.B. je u septembru 2019. godine stupio u emotivnu vezu sa djevojčicom (13) koja je u kritično vrijeme pohađala sedmi razred osnovno škole, a prethodno je bio u kontaktu sa njenom majkom i dolazio u njihovu kuću.

U iznajmljen stan je dovodio i njenog brata i sestru, a jedne prilike je žrtvu odveo u krevet, dodirivao je po tijelu, a zatim imao i odnos s njom.

Iz Okružnog suda je saopćeno da je optuženom izrečena i mjera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom na udaljenosti manjoj od 150 metara i to u trajanju od dvije godine računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.