Učešće dospjelih kredita u ukupnim kreditima iznosi 3,3 posto i manje je za 0,2 posto u odnosu na kraj 2020, kažu u Agenciji.

Posljednjih godina banke imaju bolju naplatu kredita o čemu svjedoči i podatak da se konstantno smanjuje iznos dospjelih potraživanja.

Iako je 2020. godina pogodila bankarski sektor i uzrokovala smanjenje dobiti, potraživanja su i lani imala trend pada.

Na kraju 2020. godine iznosila su 207,7 miliona KM, godinu ranije 317,2 miliona marakа, a 2018. su bila 330 miliona maraka.

Ovi podaci nisu iznenađenje, kažu ekonomisti, s obzirom na to da se kompletno stanje u bankarskom sektoru popravlja.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Marko Đogo kaže za Capital da bi smanjenje potraživanja moralo da se odrazi ili na porast nekvalitetnih kredita ili na porast dobiti banaka.

S obzirom na to da podaci pokazuju i pad nekvalitetnih kredita, jasno je, kaže, da banke sve više zarađuju.

- Naplata tih potraživanja je, usljed korone, bila malo odložena, ali klijenti banaka su izašli iz privremenih aranžama, izmirili svoje obaveze i banke su ostvarile bolji rezultat nego što se to očekivalo - kazao je Đogo.

Ukupni krediti banaka u RS na kraju septembra su iznosili 5,7 milijardi i povećani za 173,4 miliona maraka u odnosu na kraj 2020. godine.

Banke u RS završile su treći ovogodišnji kvartal sa rekordnom dobiti od 96 miliona maraka.