Na sastanku je razmatrana dinamika usvajanja Sporazuma o izmjenama i dopunama Okvirnog sporazuma između EIB-a i BiH jer je procedura ranije pokrenuta i traže se načini usuglašavanja domaćeg zakonodavstva sa smjernicama EIB-a, saopćilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Sagovornici su se složili da je nužno nastaviti započete projekte jer je u proteklom periodu bilo zastoja u postupku pregovaranja i ratifikacije kreditnih aranžmana EIB-a, ali i dodjele grant sredstava koja prate ove projekte.

Bevanda je naglasio kako očekuje ubrzanje dinamike u narednim mjesecima jer su pokrenute nužne procedure te je u Parlamentarnoj skupštini BiH okončan postupak ratifikacije za neke sporazume, a Vijeće ministara BiH će na narednim sjednicama razmatrati započete projekte.

- Predstavnici EIB-a naglasili su da je u zastoju bilo pet projekata u oba entiteta ukupne vrijednosti oko 50 miliona eura, a očekuje se da se tokom ove godine plasira blizu 400 miliona eura za četiri projekta koji se odnose na zdravstveni sektor, rekonstrukciju željeznica i jedne dionice na koridoru Vc u RS-u te projekt vjetroelektrane na Vlašiću u Federaciji BiH - navodi se u saopćenju ministarstva.

Dodaje se da je Bevanda naglasio je da će Ministarstvo finansija i trezora BiH obavljati svoj dio aktivnosti redovno, a predstavnici EIB-a su se zahvalili na dosadašnjoj saradnji i prokativnom pristupu ministra i službenika ministarstva koji realiziraju projekte s međunarodnim finansijskim institucijama.

Sastanku je prisustvovala i direktorica Ureda EIB-a za BiH i Crnu Goru Sandrine Friscia.