Informativni izvještaj se dobija pristupanjem internet stranici CBBiH, gdje se u odgovarajuće polje pretrage unosi jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta, nakon čega se kao rezultat pretrage izlistavaju podaci: broj računa, status računa, naziv banke, datum promjene statusa i vrsta računa.

Informativni izvještaj je u read only formatu, bez mogućnosti mijenjanja podataka sadržanih u izvještaju i bez mogućnosti štampanja izvještaja se ne može koristiti kao dokaz u pravnom prometu.

Pretraživanje je moguće vršiti preko: www.cbbh.ba.

CBBiH napominje da dosadašnji način izdavanja ovjerenih izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH i dalje ostaje na snazi. CBBiH će i dalje biti usmjerena na aktivnosti prepoznavanja i zadovoljavanja potreba bh. tržišta te ispunjavanja svih zakonom definisanih obaveza, navodi se u saopćenju Centralne banke BiH.