Kako je saopćeno iz Ureda guvernera Musa, grupa radnika koji su uklanjali ostatke ruševina u zaseoku Alcicek u jednom momentu su čuli zvukove životinja.

Potom su ispod ruševina žive izvukli dvije koze koje su pod ruševinama bile više od 26 dana.

Nakon intervencije veterinara, koze su dobile vodu i hranu.

Brigu o kozama su preuzele lokalne vlasti jer su njihovi vlasnici izvan grada.