Predstavnici firme Ećo Company, na čelu sa generalnim direktorom Suhadom Ećom, ugostili su u utorak direktora i učenike Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.

Cilj sastanka je, navodi se, održavanje i jačanje saradnje između srednjih stručnih škola i firmi iz privatnog sektora, promoviranje praktične nastave i neformalnog dualnog obrazovanja te osiguravanja kvalitetne radne snage.

Firma Ećo Company je za tekuću školsku godinu dala priliku za sedmero učenika, zanimanja tapetara i stolara, koji će svoje znanje upotpuniti praktičnom nastavom u skladu sa postojećim zakonima.

S obzirom da dualno obrazovanje još uvijek nije zvanično primijenjeno, direktor Ećo Companyja je ponudio učenicima dodatni broj sati praktične nastave kako bi ispunili potreban fond koji takav vid obrazovanja podrazumijeva.

- Firma će se potruditi da pruži što kvalitetniju obuku za učenike, kako kroz mentorstvo svakog pojedinačnog učenika tako i svaki vid podrške za koji se ukaže potreba – navodi se u saopćenju Ećo Companyja.

Također, kako je to nalagala i dosadašnja praksa, generalni direktor Ećo je osigurao za svakog učenika stipendiju tokom trajanja praktične nastave. Dodao je kako se nada da će i ostali privredni subjekti prepoznati prednosti praktične nastave i dualnog obrazovanja te pružiti priliku mladim osobama za usavršavanje, a samim tim doprinijeti osiguravanju stručnog osoblja u privredi.

Direktor Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Muamer Muratović je izjavio da mu je izuzetno drago jer postoje kompanije poput Ećo Companyja, koje mogu učenicima i studentima pružiti širok spektar mogućnosti za učenje i usavršavanje te da bi bilo jako dobro da ostale privatne kompanije pruže priliku mladim ljudima. Također je dodao da će se Srednja škola za okoliš i drvni dizajn u narednom periodu potruditi da svoj djeci osigura praktičnu nastavu.