Košarac je nakon sastanka u Sarajevu rekao da je njegov prioritet zaštita domaće proizvodnje i ljudi koji se bave primarnom proizvodnjim, kao prerađivačkih kapaciteta, te da u ovom trenutku, kao posljedica pandemije koronavirusa, BiH ima oko 7.000 tovnih bikova viška.

- Činjenica je da naši primarni poljoprivredni proizvođači imaju problem. Smatram da je veoma važno razumjeti ljude koji se bave primarnom proizvodnjom, prerađivačkim kapacitetima i nastaviti u domenu ustavnih nadležnosti sa podrškom. Činjenica je da je koronavirus ostavio posljedice i da imamo oko 7.000 tovnih bikova viška. Zamolio sam prerađivače, klaoničare u BiH koji otkupljuju i koji uvoze svježe i rashlađeno meso, da to prestanu raditi 30 dana i da kapacitete usmjere na otkup domaće poljoprivredne proizvodnje.

Uvjeren sam da će oni to uraditi, a na taj način ćemo smanjiti viškove u BiH, omogućiti razvoj kapaciteta prerađivačkih djelatnosti i omogućiti tjesniju saradnju te dvije komponente – kazao je Košarac.

Očekuje da će se u narednih sedam dana nastaviti vanjskotrgovinski promet sa Turskom, što će također uticati na smanjenje viškova proizvodnje tovne junadi u BiH, a kao dugoročnu mjeru za rješenje ovog problema naveo je otvaranje novih tržišta, spomenuvši EU.

- Razgovarao sam više puta sa ambasadorom Sattlerom o toj temi i dobio uvjerenje da će se to razmatrati kada dostavimo adekvatno popunjene upitnike. Imamo model koji je za nas veoma dobar, a to je da omogućimo našim kapacitetima za primarnu proizvodnju uvoz junadi iz Evropske unije, a prilika je da ih vratimo kroz meso ili utovljene bikove i naravno kroz mogućnost implementacije mnogih ugovora – rekao je Košarac.

Također razgovarano je i o mogućnosti da mjere ne daju željene razultate i tada bi se, kako je rečeno,  razmatralo uvođenje dodatnih finansijskih obaveza na uvoz svježeg i rashlađenog mesa, čime bi ostavili mogućnost da se razvijaju primarna proizvodnja i prerađivački kapaciteti na temelju ugovora koje potpišu s bh. poljoprivrednim primarnim proizvođačima.

U narednim danima Košarac će razgovarati s velikim trgovačkim centrima u BiH, kojima će biti jasno iznesen stav da domaća proizvodnja treba biti zastupljena u procentu blizu 50 posto, što bi bio stimulans domaćim proizvođačima.