Sastanku su prisustvovali i Chen Chen, regionalni direktor prodaje, i Aida Balta, direktorica preduzeća za BiH.

Ministar Mitrović upoznao je predstavnike Huaweia da Ministarstvo, u saradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, ulaže dodatne napore na donošenju nove legislative, ali i strateških dokumenata potrebnih za dostizanje željenog cilja kako bi se omogućilo jednostavnije i brže poslovanje u i izvan BiH.

- Nažalost, prema svim indeksima koji prate stanje digitalizacije u svijetu, Bosna i Hercegovina se nalazi među najlošije rangiranim zemljama regiona. Međutim, BiH na putu prema Evropskoj uniji i jedinstvenom digitalnom tržištu mora ispuniti određene uvjete kada je u pitanju digitalizacija društva i u tome je naša prilika - smatra ministar.

Pojasnio je da je, s obzirom na to da u BiH nije donesen zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Ministarstvo  pokrenulo aktivnosti na njegovoj izradi, a bit će usklađen sa evropskom NIS direktivom.

- Bosna i Hercegovina je u ranom stadiju razvoja digitalnog društva, s kojim paralelno ide i razvoj iz oblasti kibernetičke sigurnosti - kazao je Mitrović.

Ambasada Narodne Republike Kine u Sarajevu je zatražila podršku Ministarstva kineskoj Globalnoj inicijativi za zaštitu podataka, a ministar Mitrović je rekao da će inicijativa biti razmotrena i upućena nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine na odlučivanje.

Ta inicijativa je odgovor na američku inicijativu u vezi s trgovinskim ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Kine (Huaweia) zbog raznih kibernetičkih prijetnji za koje jedna drugu optužuju, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.