Osnivačka skupština Udruženja građana "Pokret Pravda za Davida" održana je prije dva dana. Simbolično, na datum kada je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio da će Davora Dragičevića očistiti sa Trga, on je dobio podršku ogromnog broja građana koja će se u skorije vrijeme i pravno formalizovati kroz registraciju ovog udruženja.

- Ideja o pravnom subjektu postoji duže vrijeme, ali nismo željeli da iko ovu iskrenu i nesebičnu borbu građana iskorisiti za potrebe izbora koji su se održali u nedelju 07.10. Udruženje će predstavljati sve građane koji žive u BiH, koji su rođeni u BiH ili koji imaju imovinu i porodicu u BiH, ali i grđanane koji su rođeni izvan BiH, ali su sada nastanjeni ovdje. Ovo udruženje neće biti politička organizacija, ali će biti prema svojim ciljevima i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, korektivni faktor vlasti i radiće ne samo na izmjenama postojećih zakona, ali i na svim drugim anomalijama sistema u kojem živimo, kako bi građanima bilo omogućeno da stvaraju zajedno pravnu državu, bezbjednu za njih i njihovu djecu - saopćili su članovi grupe "Pravda za Davida".

Kako se dalje navodi u saopćenju, očigledno je da se to od političkih struktura ne može očekivati i da je potrebno primijeniti jedan drugačiji princip učešća građana u izgradnji boljeg sistema, princip koji do sada nije postojao na ovim prostorima.

- U samo udruženje već od samog osnivanja su uključeni ljudi raznih profesija i znanja, ljudi koji svoju inteligenciju nisu imali prilike iskoristiti do sada u postojećem sistemu, jer prevashodno nisu nikada bili politički aktivni. Ono što je prioritet ovog udruženja je, da kod šire javnosti razvije svijest o građanskom aktivizmu i da građani imaju Ustavom zagarantovana prava koja im omogućavaju da učestvuju na razne načine u korigovanju rada vlasti. Građani moraju da shvate da nisu "roblje" koje treba pognute glave da sluša i izvršava naredbe vlasti, već da reaguje na pravno legimitiman način na svaku odluku koja ima štetan uticaj na njih i njihove interese - dodaje se.

Iz "Pravde za Davida" poručuju i da "političari, vlast, svi oni koji sjede u poslaničkim klupama zahvaljujući glasovima građana, treba da shvate da su oni sluge naroda koji ih plaća, a ne Bogom dane osobe koje se stavljaju izvan zakona i iznad naroda."

- "Pravda za Davida" će postojati u svakom sistemu i ko god bio na vlasti. "Pravda za Davida" je možda jedini vrijedni i pravi potez, od rata naovamo, koji smo učinili za nas i našu djecu. Nismo roblje, mi smo slobodoumni građani i niko nam više neće ubijati djecu. Svojim djelovanjem ćemo dobro zamisliti one koji se u buduće budu htjeli kandidovati za neke funkcije na izborima, jer vrijeme njihovog bezvlašća i anarhije je prošlost. U Federaciji BiH isto takvo UG pod nazivom "Pravda za Dženana“ također će biti formirano, a i samo UG "Pokret Pravda za Davida" izvršit će registraciju i na teritoriji cijele BiH. Ni jedan nivo vlasti neće biti pošteđen našeg suda i našeg uticaja na njihov rad. Narod u prvi plan, a svi ostali deset mjesta iza. Prvi cilj svim mogućim sredstvima omogućiti hapšenje Davidovih ubica i kazna za monstuozni zločin ,jer samo tada će Pravda dobiti svoj značaj - navodi se u saopćenju "Pravde za Davida".