Projekt podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice autoputa od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru Vc, a izgradnja autoputa će biti podijeljena na dionice Ovčari - Mostar sjever i Mostar sjever - Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari - ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj  - Mostar sjever u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom  EBRD-a. 

Kredit će biti preusmjeren na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosno JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt ugovora o finansiranju s osnovama za njegovo zaključivanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.