Smijenjeni su ministri Asim Dizdarević, Nijaz Kadirić, Nermina Ćemalović, Damir Omerdić i Ermin Zulić.

Umjesto njih Skupština je izglasala nove članove Vlade USK, a to su: Ines Pušac, ministrica pravosuđa i uprave, Samra Mehić, ministrica privrede, Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i Samir Jašaragić, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida...

Pušac je imenovana na prijedlog A-SDA (NES), Halkić na prijedlog DF-a, Hopovac na prijedlog SDP-a, Jašaragić na prijedlog zastupnice Ifete Kadić i Mehić na prijedlog zastupnika Nisveta Jusića.

Skupština je izglasala rekonstrukciju Vlade USK sa 16 glasova "za".