VEZANI TEKST - Mahmuzić: Ukupan iznos kreditnih obaveza onih koji su tražili moratorij je blizu tri milijarde KM

Podsjetimo, u BiH je odluka o moratoriju za otplatu kredita donesena još u proljeću 2020. godine, kada je i počela pandemija koronavirusa. Entitetske agencije za bankarstvo su u više navrata produžavale rok trajanja olakšica svima onima kojima je bila smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće. 

- U FBiH za fizička lica moratorija nema još od juna prošle godine, bio je dozvoljen gratis period za pravna lica, ali je i on okončan - kaže za Faktor Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Građani u BiH sada strepe od najava Evropske centralne banke da će doći do podizanja referentne kamatne stope. 

 

Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH 

- Ne mora značiti da će se jedna takva odluka negativno odraziti na naš bankarski sistem u smislu podizanja kamatnih stopa kod već uzetih kredita. Zašto? Prije svega, BiH nije u Evropskoj uniji. Što je još važnije, našim depozitima se finanisra bankarski sistem u BiH. 

U našoj državi rast kamatnih stopa ovisi prije svega od ponude i potražnje. Ako je veća finansijska mogućnost građana, ako je povećan privredni rast, ako je povećana potražnja za kreditima, onda to neminovno donosi i rast kamata - ističe Mahmuzić.