Vrhovni sud RS-a je u decembru prošle godine ukinuo prvostepene presude i postupak vratio na novo suđenje, a sudsko vijeće im je sada umanjilo kazne. Odbrana ovog dvojca, za Faktor je potvrdila da će ponovo uložiti žalbe.

Stojčinović i Jeličić su ranije u Okružnom sudu Banja Luka nepravosnažno osuđeni na ukupno pet i po godina zatvora zbog višemilionske štete koja je nanesena Gradu Banja Luka. Stojčinović je u prvostepenom postupku bio osuđen na četiri i po, a Jeličić na godinu dana zatvora.

Optužbe su se odnosile na predmete "Poljoprivredna škola", "Građa" i "Naš dom".

Optužnica je Stojičinovića teretila da je u predmetima "Građa" i "Naš dom" oštetio grad za oko 7,5 miliona KM, a da se u slučaju "Poljoprivredna škola" zajedno sa Jeličićem, a bez saglasnosti grada, odrekao tužbe i zaključio sudsko poravnanje u vezi sa pravom raspolaganja nad nekretninama ukupne vrijednosti preko 16 miliona KM.