JU Djeca Sarajeva

Čongo: Oplemeniti i oživjeti grad novim namjenskim vrtićima

Objavljeno: 08.09.2018. u 11:12

Na listi čekanja pretežno su djeca ranog uzrasta

U vrtiće JU "Djeca Sarajeva" upisano je za školsku 2018./2019. godinu 2.808 djece ranog i predškolskog uzrasta, a na listi čekanja ukupno je 387 djece pretežno ranog uzrasta.

Prema riječima vršiteljice dužnosti direktorice Jasmine Čongo u Organizacionoj jedinici Stari Grad na listi čekanja je 40 djece, Centar 71 dijete, Novo Sarajevo 131, dok za upis u vrtić u Organizacionoj jedinici Novi Grad čeka 145 djece.

- Na listi čekanja pretežno su djeca ranog uzrasta. Nadamo se da ćemo, u suradnji s lokalnom zajednicom, težiti ka otvarenju namjenskih vrtića - naglasila je za Fenu Čongo. 

Osim Cjelovitog razvojnog programa kojim je (u okviru 31 vrtića na području Kantona Sarajevo) formirano 111 odgojnih grupa različite uzrasne dobi realizira se i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u školu.

Taj program u 2018./2019. godini bit će realiziran u 23 vrtića i 32 osnovne škole na području KS, tokom cijele školske godine (septembar-juni), planirano jedan dan u sedmici u trajanju od dva sata (ukupno 120 minuta), a sveukupno 150 sati u toku školske godine. Obuhvatit će 2.205 djece podijeljenih u 94 odgojne grupe, u skladu s pedagoškim standardima i normativima. Cilj je nadopuna porodičnog odgoja, aktivnost djeteta, učenje kroz iskustvo, otkrivanje, razvijanje pojmova, sudjelovanje u stvaranju radne sredine i socijalizacija djeteta.

Upitana za uvjete boravka djece u objektima JU Djeca Sarajeva Čongo kaže da djelatnost obavljaju u 31 vrtiću, što je znatno manje u usporedbi s prijeratnim periodom kad su djelovali u 59 objekata.

- To je poruka svim značajnim državnim relevantnim institucijama da moramo međusektorski djelovati, oplemeniti i oživjeti naš grad novim namjenski uređenim vrtićima, ali i adaptirati devastirane vrtiće da bi pomogli roditeljima i obuhvatili što veći broj djece u institucionalni odgoj i obrazovanje na području Kantona Sarajevo - naglasila je. Radi se o moderno opremljenim objektima za boravak, učenje, igru i druženje sa  vršnjacima.

Čongo smatra da su materijalni uvjeti bitan faktor za ostvarenje kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga se, kaže, i njihova misija zasniva na kontinuiranom nastojanju ustanove za podizanje kvaliteta uvjeta rada.

Podsjeća da su, po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i pedagoškim standardima u odgojno-obrazovnom radu, u JU 'Djeca Sarajeva' zaposlene osobe s odgovarajućom stručnom spremom, poštuje se brojnost djece u odgojnim grupama (prema Pedagoškim standardima), te prate dešavanja prilikom permanentnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja zaposlenika.

- Usljed društvenih promjena, odgajatelji se suočavaju s promjenjivim zahtjevima i novim izazovima. Da bi se uspješno s tim nosili trebaju im nove kompetencije - istaknula je. 

Vršiteljica dužnosti direktora JU 'Djeca Sarajeva' Jasmina Čongo kaže da, zajedno sa ostalim zaposlenicima, kontinuirano vodi brigu o potrebama, zdravlju, kvalitetnoj ishrani djece, a posebnu pažnju posvećuju preventivnim i kontrolnim mjerama koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane u fazama proizvodnje, pripreme i transporta.

- Nastavili smo raditi na usvajanju i implementaciji HACCP mjera u određenim segmentima kao i dosljednosti evidentiranja rada u centralnoj kuhinji i vrtićima - naglasila je.

Pojašnjava da HACCAP sistem uključuje i pravila ponašanja radnika kao što je nošenje radne odjeće, zaštita kose i slično. U tu svrhu obezbjeđeni su, kaže, mantili (zimski i ljetni) za odgajatelje i medicinske sestre.

Čongo naglašava i podatak da, tokom prošle školske godine, nisu zabilježene teže tjelesne povrede djece u vrtićima, a ni dužih izostanaka nije bilo. Najčešći izostanci bili su zbog viroza, prehlada, pljuskavica, posebno kod djece koja prvi put borave u vrtiću.

Sigurnosno-zaštitnim i preventivnim programom JU "Djeca Sarajeva" reguliran je protokol pri primopredaji djeteta u vrtić i iz vrtića, protokol boravka djeteta na vanjskom prostoru, izletu, u posjeti i drugo.

Cijenu usluga vrtića određuje Vlada Kantona Sarajevo. Za cjelodnevni boravak (od 10,5 sati) cijena je 160 KM, a poludnevni (od pet sati) košta 120 KM. Djeca s poteškoćama u razvoju mogu ostvariti subvenciju od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene i izbjegle osobe KS-a, putem nadležnih službi u općinama prema mjestu prebivališta korisnika usluga ustanove.

Javna ustanova 'Djeca Sarajeva' bavi se odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci od prve godine života do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja.

Izvor:   Fena

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije