Prema i ranijem pisanju mađarskog RTL-a, ukrajinsko rukovodstvo je već zapazilo da mađarski udžbenici geografije umanjuju agresiju Vladimira Putina na Ukajinu.

Telex je iz komentara čitalaca saznao da je, prema mišljenju mnogih nastavnika, i odlomak u udžbeniku koji se bavi temom Jugoslavije vrlo manipulativan te da se za raspad Jugoslavije u njemu u potpunosti okrivljuju SAD i NATO.

Prema pisanju lista, u knjizi se ne pominju pravi uzroci rata u Jugoslaviji, već se i etnička pitanja obrađuju na vrlo površan način. Pravi uzroci rata bili su intenziviranje ranijih vještački potisnutih antagonizama između etničkih grupa i jačanje srpske hegemonije.

S druge strane, djeca od 14-15 godina u Mađarskoj uče da su SAD i NATO mahinirali (izmišljali, smišljali neko zlo) u regionu. U udžbeniku se nalazi i karikatura, na koju se stavlja fokus i na osnovu koje se učenicima daje zadatak da je protumače.

Osim toga, u udžbenicima se ne spominju Slobodan Milošević, genocidu u Srebrenici ili etnička čišćenja, a slika čiji je nazov "bježeći kosovski Albanci", zapravo je fotografija koja je napravljena tokom talasa izbjeglica 2015. godine.

Mađarsko ministarstvo obrazovanja saopćilo je da će ti udžbenici biti povučeni iz upotrebe na kraju tekuće školske godine i zamijenjeni novima. Međutim, iako bi kontroverzni crteži trebali nestati iz novih udžbenika, tekst bi trebao ostati nepromijenjen.