Na inicijativu gradonačelnice Visokog Amre Babić o preusmjeravanju sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za 2019. godinu, na način da se sa pozicije za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini ZDK sredstva preusmjere na poziciju novčana pomoć za nezaposlene porodilje, do danas nije stigao službeni odgovor, niti su pokrenute zvanične aktivnosti - saopćeno je iz Pres-službe Grada Visoko.

U saopćenju napominju da se u posljednjih deset godina iz budžeta tog kantona u kontinuitetu isplaćuje iznos od 400.000 KM godišnje za rad političkih stranaka.

Dodaju da "novac već godinama dogovorno dijele parlamentarne stranke, a najvećim dijelom SDA i SDP, sa najvećim brojem zastupnika u Skupštini Kantona".

- Dodamo li ovom iznosu finansiranje sa drugih nivoa vlasti, korištenje društvenih prostora bez naknade i ostale indirektne načine pribavljanja sredstava – političke stranke zasigurno su jedan od najvećih budžetskih potrošača – navodi se u saopćenju.

Napominje se da od aktuelne Vlade ZDK očekuju pozitivne iskorake i promjene, "posebno imajući u vidu činjenicu da je budžet ZDK za 2019. opterećen sa 18,5 miliona KM postojećih  kredita uz skoro tri miliona KM kamate, te planirano novo zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 27 miliona KM".

- Dodatno, budžet ZDK terete tužbe budžetskih korisnika koje po pravosnažnim presudama iznose više od 300 miliona KM uz pritisak za njihovu isplatu od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Da li postoji politička pamet koja će se u ovom trenutku odreći sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta ZDK – navode iz Pres-službe Grada Visoko.