Međutim, da biste došli do tih bitnih informacija u pravilu vam treba nekoliko koraka, neka vrsta igre tragača. Naime, neophodno je da u pretraživač ukucate barem tri pojma – cjenovnik, tarifnik ili naknade i saznat ćete koliko vas košta otvaranje i održavanje računa, kartica…

Informacije, odnosno cijene usluga su u najvećoj mjeri ažurirane, mnoge su iz 2021. godine, ali ima i drugačijih primjera.

Tako smo uvidom na stranicu Komercijalno-investicione banke DD Velika Kladuša (nalazi se na popisu banaka na sajtu Agencije za bankarstvo FBiH) našli tarifnik koji datira iz vremena prije pandemije koronavirusa, još iz novembra 2019. godine.