Bh. entitet RS se zadužio kod Nove banke za 90 miliona KM na period od osam godina, a kredt je realiziran ovog mjeseca, otkrva portal Capital.

Na tender su stgle dvije ponude, jedna u vrijednosti od 9,23 miliona, a druga od 11,14 miliona KM bez PDV-a. Prihvaćena je ponuda Nove banke od 9,23 miliona KM bez PDV-a, a ugovor je zaključen 5. septembra.

Ministrica finansija RS-a Zora Vidović izjavila je prije nekoliko dana da je Budžet entiteta RS u plusu, i to za isti iznos za koji je i zaključen ugovor o kreditu, odnosno za 90 miliona KM.

Odluka o kreditnom zaduživanju Vlade RS-a propisivala je da se odobrava zaduženje RS-a kod domaćih i inostranih kreditora u ukupnom iznosu od 90 miliona KM, kao i da je priliv novca po ovom osnovu planiran u budžetu za 2019. godinu. Propisano je bilo i da RS uzima kredit na period od osam godina, uz grejs period od godinu dana, i po maksimalnoj kamatnoj stopi od 3,25 odsto godišnje.

Odlukama o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju RS-a u ovoj godini, koje je Narodna skupština RS-a usvojila, planirano je da se taj bh. entitet ukupno zaduži 591 milion KM. Od tog iznosa, dugoročnim kreditima i obveznicama predviđeno je zaduženje od 371 milion KM, a oko 220 miliona emisijom trezorskih zapisa.