Doktor Suad Rožajac, anesteziolog, optužen je za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su oftalmolozi Nina Jovanović i Jasmina Halimić optužene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine, šest dana nakon "rutinske" operacije očnog kapka izvedene u privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Bejtović" u Sarajevu.

Operacija se izvodila u totalnoj anesteziji, u stomatološkoj stolici.

Radilo ju je osoblje privatne ordinacije "Halimić", doktorice Jasmina Halimić-Alajbegović i Nina Jovanović, za koju je utvrđeno da ne posjeduje licencu Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

Operacija je obavljena u prostorijama koje iznajmljuje dr. Benjamin Bejtović i koje nemaju zakonsku verifikaciju.

Anesteziolog je bio dr. Suad Rožajac, čija oprema također nije bila zakonski verifikovana.