Pacijent je bio moždano mrtav, odnosno na umjetnom održavanju života bez izgleda za oporavak. Stručnjaci su koristili bubreg od genetski modificirane svinje kako bi spriječili da ga ljudsko tijelo prepozna kao strani objekt i odbaci.

Ljekari smatraju da se radi o do sada najnaprednijem eksperimentu na tom području. Naime, slični pokusi su do ovog trenutka rađeni samo na primatima, ali ne i na ljudima.

Hirurzi bolnice Univerziteta New York su tokom dvosatne operacije povezali svinjski bubreg s krvnim žilama pacijenta kako bi provjerili hoće li bubreg normalno funkcionirati ili će ga tijelo odbaciti. Tokom sljedeća dva i po dana pomno su pratili rad organa, radeći brojne provjere i testove.

- Bubreg je funkcionirao normalno i izgleda da ga tijelo nije odbacilo - kazao je za BBC ljekar Robert Montgomery.

Montgomery, koji je i sam prošao transplantaciju srca, kazao je kako je od velike važnosti da se pacijentima na listi čekanja osigura što veći broj organa.

- Trenutno oko 40 posto pacijenata koji čekaju na transplantaciju umre prije nego što stignu na red - rekao je Montgomery.