Naime, zbog posljedica pandemija koronavirusa mnogi građani neće biti u mogućnosti redovno uplaćivati bankama rate kredita. Ovo je jedno od gorućih pitanja posljednjih desetak dana. 

Federalni premijer već danima ima svoju veziju priče, banke drugu. 

- Dogovor će biti ispoštovan tako da će banke pomjeriti plaćanje rata za kredit namjanje tri mjeseca i do godinu svim građanima koji trebaju da plaćaju ratu, osim onima koji to ne žele. A za kompanije to je selektivno - rekao je jučer Novalić.

Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH, pojasnio je također jučer za Faktor nedoumice, ističući da "banke neće odlučivati o nečemu što je nekom palo na pamet", a u pitanju su dva procesa odgode plaćanja kredita.

- Procjena na vraćanje kredita utvrđuje se na osnovu mjesečnih primanja građana. Svi oni koji budu imali prihode od kantona, javnih ustanova, elektroprivreda, telekoma i drugih, nema razloga da stanu sa otplatom kredita. Svi oni koji ne budu imali mjesečne prihode i ne mogu vraćati kredite, jasno je da će banke napraviti rješenje koje je optimalno i za građane i za banku, a isto to vrijedi i za pravna lica – rekao je Kutle.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca, koji je prisustvovao sastanku u Vladi FBiH kada su se razmatrale ove mjere u vezi s kreditima, ranije je Faktoru rekao: 

- Za fizička lica je neki prijedlog da se ide, da svi koji to hoće budu oslobođeni plaćanja kredita u naredna tri mjeseca, a oni koji neće, da se izjasne, da kažu: "Mi želimo nastaviti plaćati". 

Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH se prije nekoliko dana očitovao te su naveli da, kada su u pitanju fizička lica, banke i nedepozitne finansijske institucije da će "postupati na osnovu vlastite procjene, dokumentacije i informacija o ugroženosti pojedinačnih klijenata i grupa klijenata". To u praksi znači da mogućnost korištenja moratorija neće imati svi građani, već samo oni za koje banke procijene da su "ugroženi". Dakle, banke mogu, ali ne moraju, olakšati građanima otplatu kredita i ostavljen im je prostor da u skladu sa vlastitim procjenama uskrate pravo svakom fizičkom licu da odgode plaćanje kredita.

Faktor je jutros poslao upit Vladi FBiH u kojem smo tražili da građanima konačno daju tačne informacije u vezi s otplatom njihovih kreditima, a nakon brojnih upita naših čitatelja. U Vladi FBiH, odnosno Kriznom štabu Civilne zaštite FBiH, naše pitanje je ignorirano. Na konferenciji za medije u 12 sati na kojoj se obraćala ministrica finasija Jelka Milićević nije ponuđen bilo kakav odgovor. 

Građanima preporučujemo da sva svoja pitanja upute Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na e-mail adrese Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, u Kabinet premijera, kao i Ministarstvu finasija FBiH te na ostale relevantne adrese. Vlada FBiH u cijelosti, kao i resorno Ministarstvo finasija, imaju sasvim dovoljno državnih službenika koji građanima mogu i imaju vremena odgovarati na pitanja.