- Optuženi se terete da su, u periodu od 2010. do 2012. godine, u namjeri izbjegavanja plaćanja PDV-a, protivno zakonskim odredbama, izbjegli evidentiranje i prijavljivanje oporezivog prometa u iznosu od 615.000, 11 KM, te na taj način nisu obračunali, prijavili niti platili PDV u ukupnom iznosu od 89.358, 90 KM, za koji iznos su oštetili budžet i sve građane BiH - saopćilo je Tužilaštvo.

Optužena pravna osoba-preduzeće "Promex TV" d.o.o. Zvornik, tereti se da je nezakonito raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 89.358, 90 KM.