Predsjedništvo je dalo i saglasnost za održavanje konzularnih dana Generalnog konzulata Republike Hrvatske sa sjedištem u Mostaru, koji bi se održavali u općini Stolac svakog trećeg ponedjeljka u mjesecu u prostorijama Biskupijskog centra "Sasenterum“ Stolac.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za otvaranje konzularnog ureda Republike Poljske u Mostaru, u rangu konzulata za područje Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona.

Odobreno je zaključivanje Operativnog sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut Bari (CIHEAM Bari) radi provedbe projekta "Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u Bosni i Hercegovini u cilju usklađivanja sa EU standardima – PHYTO – BIH".

Predsjedništvo BiH je sa dva glasa za (predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić) i jednim glasom protiv (član Predsjedništva BiH Milorad Dodik) donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Odluku da Bosna i Hercegovina uputi pismo namjere za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, kojim će biti omogućeno učešće u razmjeni PRV-a u vezi sa saobraćajnim prekršajima protiv sigurnosti saobraćaja na putevima.

Predsjedništvo BiH, nakon glasanja sa dva glasa za i jednim glasom protiv, nije postiglo konsenzus o odlukama iz oblasti pokretanja pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma, prihvatanje sporazuma i određivanje potpisnika te davanje odobrenja za zaključivanje sporazuma po Odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 57/14). Ove dvije tačke su i ranije bile na dnevnom redu sjednica Predsjedništva BiH, a za koje ni danas nije postignut konsenzus, u skladu sa članom 42. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik proglasio je destruktivnim po vitalni entitetski interes.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (Bosna i Hercegovina) - Dvor (Republika Hrvatska) na M4 (BiH)/DC6 (RH).

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji nekoliko sporazuma i ugovora.