Nova kotlovnica je namijenjena za zagrijavanje postrojenja Rafinerije, kao što su proizvodni pogoni, rezervoari za sirovine i proizvode, te administrativne prostorije.

Radovi na uvođenju nove kotlovnice u eksploataciju su trajali od decembra 2021. godine, a ukupan iznos investicija u ovaj projekat iznosi više od 280 hiljada eura.

Puštanje kotlovnice u rad izvršeno je zajedno (uz učešće) sa tehničkim osobljem Rafinerije nafte Brod, a koja je u okviru projekta gasifikacije pokrenula proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa.

Generalni direktor Rafinerije ulja Modriča Kiril Tkačev ističe da je komprimovani prirodni gas ekološki pogodan energent u proizvodnji, čijom upotrebom se pravi značajan iskorak u pravcu smanjenja emisije štetnih gasova.

U poređenju sa mazutom, sagorijevanje je znatno čistije, iskorištenje kotla je efikasnije za oko 15 posto, dok je emisija ugljen monoksida manja za oko 55 posto, a azotnih oksida za čak 65 posto.

- Izgradnja kotlovnice na komprimovani prirodni gas predstavlja još jedan značajan projekt u okviru plana za modernizaciju Rafinerije, a uz izgradnju novog postrojenja za proizvodnju ambalaže, možda i najznačajniji. Prelaskom na komprimovani prirodni gas kao energent ćemo smanjiti troškove eksploatacije grijnog sistema za više od 100 hiljada eura na godišnjem nivou, uz istovremeno poboljšanje izlaznih parametara i viši nivo zaštite životne sredine  - rekao je Tkačev.

Dodao je da će se nabavka energenta vršiti od domaćih proizvođača u Bosni i Hercegovini.