Općinski sud u Mostaru donio je osuđujuću prvostepenu i nepravomoćnu presudu za Seada Đulića, zvanog Sejo (69) iz Mostara, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti.

Đuliću je izrečena uvjetna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, a koja se neće izvršiti ako osuđeni u roku od jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo krivično djelo, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Mostar.

Također, po pravomoćnosti presude optuženi je dužan vratiti oštećenom Gradu Mostaru imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 10.000 maraka te nadoknaditi troškove krivičnog postupka.

Žalbe na ovu presudu Kantonalnom sudu u Mostaru uložili su i nepravomoćno osuđeni, kao i postupajući kantonalni tužilac, navodi se u saopćenju.

U optužnici protiv Seada Đulića navedeno je da je on, u vrijeme dok je istodobno obavljao dužnost direktora udruženja građana iz Mostara i vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Mostarski teatar mladih", pribavio imovinsku korist nedopuštenim korištenjem novčanih sredstava te javne ustanove, bez odluke Upravnog odbora.

Đulić je prema navodima optužnice potpisao predugovor s udruženjem građana "E…" iz Mostara o kupovini kombi vozila, a zatim i ugovor o kupoprodaji tog vozila zaključen između udruženja čiji je bio direktor i UG "E…" Mostar.

Na osnovu tog kupoprodajnog ugovora s računa Mostarskog teatra mladih, kojim je rukovodio, uplatio je 10.000 maraka na račun UG "E…" Mostar, nakon čega je vozilo prešlo u vlasništvo udruženja čiji je bion o direktor, a kojem je na taj način pribavio imovinsku korist, a istodobno oštetio javnu ustanovu i Grad Mostar za spomenuti iznos.