Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je prezentovalo presretnute razgovore koje su vodili optuženi Ramiz Karavdić i Sead Keserović, svjedok koji je dobio imunitet od krivičnog gonjenja.

U sudnici su reprodukovana tri razgovora koja su optuženi i svjedok vodili 25. i 26. augusta 2016. i u kojima dogovaraju vrijeme i mjesto da se "nađu na kafi" te se, između ostalog, spominje da li će se naći u Zavidovićima ili negdje drugdje.

Tužiteljica Nermina Kulenović je obrazložila da su ovi razgovori vođeni prije same realizacije simuliranog davanja otkupnine, a materijalni dokazi u vezi s ovom radnjom, kako je najavila, bit će provedeni na narednom ročištu.

Sutkinja Tanja Curović je prethodno rekla da su odbijeni prigovori Odbrane s jednog od prethodnih ročišta koji su izjavljeni na činjenicu o statusu koji je u trenutku presretanja razgovora imao Keserović.

Tužilaštvo je među dokazima predočilo izvještaj o provođenju posebnih istražnih radnji Federalne uprave policije (FUP), kao i dopunu istog akta.

Odbrane su prigovorile da se radi o dokazu koji nije predložen u optužnici, kao i da se na njemu ne može zasnivati odluka Suda, ali i na činjenicu koliko je uopće relevantan izvještaj FUP-a.

Za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima optuženi su, osim Karavdića, i Amir Zukić, Safet Bibić, Senad i Nedžad Trako, Esed Džananović i Asim Sarajlić.

Suđenje se nastavlja 22. jula.