Javno preduzeće Ceste Federacije BiH i u ovoj godini na području Grada Goražde realizovat će dva značajna projekta vrijedna 3,3 miliona KM. Riječ je o potpunoj rekonstrukciji "Mosta žrtava genocida u Srebrenici" te izgradnji kružog toka u ulici Maršala Tita koji se spaja s mostom te ulicom Muhidina Mašića Munje, na magistralnom putu M 20.  

Kako je potvrđeno na današnjem sastanku u Gradskoj upravi, početak radova planiran je 3. mart i priprema se gradilišta  za preusmjerenje saobraćaja kao i za privremeno i trajno izmještanje instalacija.

Vodeći inžinjer za objekte u JP Ceste Federacije BiH Behudin Stroil naglasio je da je neophodno stvoriti sve preduvjete na području grada za nesmetano odvijanje saobraćaja ali i radova na projektu koji su povjereni firmi ŽGP Sarajevo.

- Ja sam prezentirao projekat preusmjerenja saobraćaja i uglavnom je projekat prihvaćen uz male sugestije koje će biti uvrštene i projekat ćemo predati saobraćajnoj policiji MUP-a BPK-a. Druga tema je izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija mosta i sastanku su prisustvovali vlasnici instalacija kako bi našli najbolja rješenja, odnosno privremene i trajne položaje njihovih instalacija, jer će definitivno prilikom izvođenja radova doći do pomjeranja instalacija, kako na kružnom toku, tako i na mostu - naglasio je Stroil.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović podsjetio je da je realizacija ovih projekata bila planirana u novembru prošle godine, ali da su na molbu gradske uprave prolongirani zbog zimskog perioda.

- Zamolili smo Ceste Federacije BiH da odgode početak radova, jer moramo prekinuti saobraćaj preko pomenutog mosta u trajanju od osam mjeseci. Danas smo razgovarali kako na najbolji način regulisati saobraćaj tokom izvođenja radova, kao i to kako da riješimo instalacije na toj lokaciji. Radovi počinju u martu i ovom prilikom molimo naše građane da imaju razumijevanje tokom izvođenja radova - kazao je Ramović.