Također, data je saglasnost za imenovanje Dalibora Milinkovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projekte i razvoj, Semira Fejzića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje rizicima i Senije Bubić za vršioca dužnosti izvršne direktorice za podršku poslovanju.

Sva ta imenovanja su na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

Prije toga, Vlada je Nadzornom odboru dala prethodne saglasnosti za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti predsjednika Uprave i troje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke FBiH.

Za učešće u radu i odlučivanju na redovnoj (ponovljenoj) Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, zakazanoj za 10. septembar 2021., Federalna vlada je opunomoćila Senada Zekića, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.