Djevojčica je zatečena u vjenčanici, navode iz Udruženja Zemlja djece u BiH, u automobilu koji se kretao prema državnoj granici između BiH i Srbije.

- Ovo je još jedan primjer dobre prakse u Tuzlanskom kantonu, koji pokazuje da je dosljedna primjena lokalnog protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima eksploatacije djece jedino efikasno i održivo rješenje u prevenciji i proaktivnoj identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine djecom - dodali su iz Udruženja.

Udruženje je u prethodne tri godine, zajedno sa Koordinacionim timom za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona, razvijalo referalne mehanizme i jačalo kapacitete profesionalaca za prevenciju i suzbijanje iskorištavanja djece u lokalnim zajednicama ovog kantona.