Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije "Elektroprivrede", ispričao je da se s Džananovićem upoznao u upravi, da su imali vrlo profesionalnu saradnju i korektan odnos, ali da je s vremena na vrijeme bilo nesuglasica između optuženog kao izvršnog sa direktorima podružnica "Elektrodistribucije" u Bihaću i Tuzli.

Svjedok je rekao da je u ljeto 2016. u Džananovićevom kabinetu bio na sastanku sa optuženim i direktorom tuzlanske poslovnice "Elektrodistribucije" Mahirom Nurkanovićem, gdje se govorilo o zapošljavanju i da je tada prvi put čuo za ime Škaljo.

- Po meni, kako sam shvatio, problem je bio što direktor poslovnice ima određene poteškoće u prijemu tog čovjeka, da ima otpore u lokalnoj sredini u Tuzli, da taj momak nije iz Tuzlanskog kantona i da ne treba da dolaze kandidati iz ostalih kantona. To je govorio i Nurkanović - kazao je svjedok i dodao kako je Nurkanović govorio i da Mirsad Kukić traži da se prime kandidati iz Tuzlanskog kantona.

Tužilaštvo je svjedoku predočilo iskaz iz istrage u kojem je naveo "da je Esed na vrlo grub način prigovorio zašto Škaljo nije 'završen'", kao i da je Nurkanović rekao da to ne treba rješavati neposredno, već da se raspiše konkurs, što je svjedok ocijenio mogućim.

Svjedok je dodao da je poslije razgovarao s Nurkanovićem i da je u jednom momentu naveo da će napustiti poziciju jer mu je vrlo teško, kao i da ga je pozvao Džananović i upitao da li je na tu temu vodio razgovor s direktorom "Elektrodistribucije" Tuzla.

Džananovićeva Odbrana je svjedoku predočila nekoliko dokumenata u kojima je navedeno da kandidata Amela Škalju predlaže Nurkanović, ali je Salkić kazao da nije imao priliku ranije da ih vidi, niti mu je šta oko tog zaposlenja poznato osim onog što je čuo u kabinetu optuženog.

Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Asima Sarajlića i Džananovića optužnica tereti za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima. S njima je bio optužen i Kukić, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen.

Adil Osmanović je posvjedočio da je bio zamjenik predsjednika kadrovske komisije Stranke demokratske akcije (SDA) koja je 2016. predlagala kandidate za direktore u javnim preduzećima u Federaciji BiH, među kojima i "Elektroprivredi", i da su stranci pripale četiri direktorske funkcije.

- Kantonalni odbor SDA Sarajevo je za izvršnog direktora 'Elektrodistribucije' predložio Džananovića, dok je iz Tuzle prijedlog bio Almir Andelija. Osim stručnosti kandidata, moramo voditi računa i o regionalnoj zastupljenosti, te bi u tom slučaju iz Tuzle imali tri direktora. Po mojim saznanjima, Džananović nije loše stajao ni u Tuzlanskom kantonu - istakao je Osmanović.

Pojasnio je kako je tadašnji predsjednik Kantonalnog odbora SDA Tuzla Mirsad Kukić sve karte stavio na Nevada Ikanovića da bude generalni direktor "Elektroprivrede", ali je na kraju predložen za izvršnog direktora za razvoj u ovom preduzeću, dok je Andelija, po Osmanoviću, bio samo pro forma predložen.

Osmanović je napomenuo da kadrovska komisija obavi i šalje prijedloge s imenima kandidata, ali da stranka nema uticaja na konkursnu proceduru, kao i da se dešavalo da predložene osobe ne prođu.

On je dodao da za Džananovićev prijedlog nije bila potrebna preporuka Amira Zukića, niti da je on ikada bio član kadrovske komisije.

Nastavak suđenja je 10. septembra.