U strukturi naplate javnih prihoda za spomenuti period porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 278 miliona 858.237 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica 227 miliona 858.158 KM, porez na promet nepokretnosti i prava 32 miliona 642.854 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 21 milion 635.759 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza 204.393 KM, takse i naknade 242 miliona 137.949 KM, novčane kazne 19 miliona 252.999 KM, članarine 4 miliona 546.208 KM, te ostali javni prihodi 1 milion 681.847 KM.

U periodu januar-april 2023. godien naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1 milijarde 601 miliona i 215.075 KM.

U strukturi doprinosa naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu od 899 miliona 764.974 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 626 miliona 852.863 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu od 74 miliona 597.238 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. aprila 2023. iznosio je 539.303. i veći je za 5.143 u odnosu na podatak od 30. aprila 2022. godine.

Također, broj zaposlenih na dan 30. aprila 2023. godine veći je za 2.293 u odnosu na podatak od 31. marta 2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 537.010, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.